Συμμετοχική αξιοποίηση Ανοιχτών Δεδομένων στην Ελλάδα: Προκλήσεις και ανάγκες για βιώσιμη ανάπτυξη

Other — Public Debate

Greece — May 19, 2022 @ 1:00pm - 3:00pm GMT+02:00

Athens, Greece

Partner — Open Technologies Alliance (GFOSS) & National Infrastructures for Research and Technology (GRNET)

https://events.grnet.gr/e/openGOVweek_2022

SHARE

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν δύο πάνελ, με τους ομιλητές από το πρώτο να εκφράζουν τις υπάρχουσες προσφορές ανοιχτών δεδομένων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τους ομιλητές από το δεύτερο να εκφράσουν παραδείγματα από ανοιχτά δεδομένα που ζητούν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να μπορέσει μέσα από την συζήτηση, αφενός να αναδειχθεί το χάσμα ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση ανοιχτών δεδομένων και αφετέρου να ανιχνευθούν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που μπορούν να το καλύψουν.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, τους ομιλητές και την εγγραφή παρακολούθησης, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://events.grnet.gr/e/openGOVweek_2022

Participatory use of Open Data in Greece: Challenges and needs for sustainable development

Two panels will participate in the discussion, with speakers from the first expressing existing open data offerings and challenges and speakers from the second expressing examples of open data that they ask to meet specific needs.

The aim of the event is, through the discussion, to highlight the gap between supply and demand of open data in Greece and explore specific actions that will help to fill this gap.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

For one week in May, come together to share ideas, discuss solutions, and commit to new levels of citizen participation in government.

View the full map of worldwide events

Add an event to the map

What is the Open Government Partnership?

MORE RESOURCES:

The Open Government Partnership brings together government leaders, civil society advocates and citizens in a unique partnership—one that promotes transparent, participatory, inclusive and accountable governance.

Learn more about the national and local members of OGP.

Open Government Partnership Logo